Hyresvillkor

Här finner du information och villkor för bokning av bygdegården. Hyreskontrakt och villkor i sin helhet laddar du ned som pdf - Hyreskontrakt 2017 

Kostnad (fr o m 1 jan 2014)

1:a våning inkl kök 1500:-/dygn (fr/lör, dag f. helgdag), 900:-/dygn (sön-tor)

Endast 2:a våning 200:-/dygn

Endast serveringslokal inkl kök 400:-/dygn

Ljudanläggning 100 kr/dygn

Tidigare tillträde 200:-/dygn

Storbildsprojektor 400:-/dygn

Betalningsvillkor

Du har två alternativ att välja på;

  1. Betalas på bankgiro 308-0496 inom 10 dagar efter hyrestidens slut
  2. Betalas kontant före hyrestidens början

Du förbinder dig att;

  • omgående låta avhjälpa eller ersätta skadad eller förkommen egendom under uthyrningstillfället
  • väl förvara och inte utlåna nycklar till obehörig. Borttappad nyckel ersätts med faktisk kostnad
  • lokaler och parkering vid hyrestidens slut är väl städade och iordningsställda enligt anvisningarna
  • följa anvisningarna gällande ”Säkerhetsinformation till hyresgäster i …………” samt närvara vid uthyrningstillfället
  • vid hyrestidens början omedelbart påtala eventuella brister i lokalen till vaktmästaren
  • betala överenskommen hyra inom föreskriven tid enligt ovan

 

 

Extra information